Werkwijze

 

Aanmelding

Als ouder kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Na aanmelding proberen we binnen twee weken een kennismakingsgesprek met u en uw kind te plannen. Er volgt dan een vrijblijvend gesprek, waarin de aanmelding met u wordt besproken. Wanneer u hierna de hulp wilt starten, wordt er een zorgovereenkomst opgesteld waarmee vergoeding vanuit de gemeente mogelijk is. Deze wordt binnen twee weken na akkoord naar u opgestuurd. Hiervoor hebben wij een verwijzing nodig van de huisarts, een kinderarts of het sociaal team. Nadat u de zorgovereenkomst heeft ondertekend, kunnen we samen met u vervolgafspraken plannen.

 

Behandeling

Voorafgaand aan de hulp wordt een behandelplan (danwel een begeleidingsplan of onderzoeksplan) opgesteld, waarin de doelen en werkwijze worden uitgewerkt. Halverwege de behandeling vindt er een tussenevaluatie plaats en ter afsluiting een eindevaluatie, waarin de voortgang van de behandeling en de doelen worden besproken en geĆ«valueerd. Als ouder wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind. De duur van de behandeling zal in overleg met u worden bepaald. Daarbij streven we naar zo kort als wenselijk en zo lang als noodzakelijk.

 

 jeugdzorgregio lekkerkerk1

 

Stichting Mischa Wink heeft met de blauwgekleurde jeugdzorgregio's een contract voor de vergoeding van de zorg door de gemeente. De locatie Lekkerkerk is in het rood aangegeven.

 

Vergoeding

De zorg die wij bieden wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door de gemeente, als uw kind inwoner is van een gemeente waarmee wij als stichting een contract hebben. In de regio Midden-Holland betreft dit de gemeenten GoudaKrimpenerwaardWaddinxveen en Zuidplas.