Statuten

De dagelijkse leiding van Stichting Mischa Wink is in handen van de directie-bestuurder. Daarnaast heeft Stichting Mischa Wink een raad van toezicht die toezicht houdt op het werk van de raad van bestuur.

Wilt u meer informatie over de statuten van de Stichting, klik hier.

 

Beleidsplan

Het beleid van Stichting Mischa Wink is vastgelegd in een plan en wordt gemonitord en bijgesteld waar nodig. Hierin wordt ook de doelstelling van de stichting vermeld. 

Klik hier voor het beleidsplan.

 

Fiscaal nummer Stichting: 865352938