Fijn dat er veel interactie was.
Duidelijk, herkenbaar.
Een bewustwording.

Lezingen en studiedagen

Wij bieden lezingen en studiedagen aan waarbij in overleg met u een passend programma wordt samengesteld. Ook bieden wij vanuit Pubermind lezingen. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.pubermind.nl

Mogelijke activiteiten studiedag:

Presentatie Aan de hand van een presentatie zal er een theoretische basis worden gelegd. Verschillende onderwerpen met betrekking tot autisme en autisme in combinatie met seksualiteit/(pre)puberteit zullen worden uitgelicht en besproken aan de hand van wetenschappelijke theorieën en praktijkvoorbeelden.
Voorlichtingsmaterialen  Er zijn verschillende soorten voorlichtingsmaterialen met betrekking tot autisme en de seksuele ontwikkeling. Deze worden gepresenteerd en de werkzame factoren hiervan worden besproken.
Casuïstiek Aan de hand van casussen uit de praktijk worden verschillende scenario’s besproken en uitgewerkt. Deze praktijkvoorbeelden dragen bij aan het concreet maken van de voorlichting en de bewustwording van de handelingswijzen.
Rollenspel Door middel van rollenspellen en het evalueren hiervan wordt er geoefend met het voeren van oudergesprekken met betrekking tot seksualiteit. Zowel voor ouders als leerkracht kan dit een beladen onderwerp zijn om over te praten, door ermee te oefenen en het te ervaren, wordt het makkelijker om erover te praten. Deze rollenspellen kunnen ook gefilmd worden, zodat er daarna met de groep geëvalueerd kan worden.
Teambuilding Aan de hand van een groepsopdracht tussendoor kan de groep met elkaar samen gaan werken. Dit is goed als teambuilding maar werkt ook als ontspanning.
Zelfreflectie Tijdens de studiedag is er ook ruimte voor het gevoel en de gedachten van de deelnemers over de verschillende onderwerpen. Seksualiteit heeft voor iedereen andere associaties en het is belangrijk om hier voor jezelf duidelijkheid over te krijgen.