Diagnostiek

Als er zorgen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, kan er orthopedagogisch onderzoek worden gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en ernst van de problemen. Hierbij kan in kaart worden gebracht welke kindfactoren (bijvoorbeeld intelligentie, emotieregulatie, sterke kanten) en welke omgevingsfactoren (op school, in het gezin thuis of bijvoorbeeld in contact met leeftijdsgenoten) invloed hebben op het zorgelijke gedrag van uw kind. Daarbij worden ook helpende en beschermende factoren meegenomen. Onderzoek wordt gedaan met behulp van vragenlijsten, testen, gesprekken en observaties.

De vormen van onderzoek die vanuit de praktijk worden gedaan zijn:

 • Intelligentieonderzoek (met behulp van de WISC-V-NL of WPPSI-IV-NL)
 • Gedragsonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek (naar bijvoorbeeld aandacht, executieve functies en prikkelverwerking)
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek

Onderzoek kan duidelijkheid geven over de oorzaak en in stand houdende factoren van klachten bij uw kind op het gebied van: 

 • Angst
 • Dwang
 • Depressie
 • Aandacht en concentratie (bijvoorbeeld ADD/ADHD)
 • Autisme (bijvoorbeeld sociale problemen, rigide gedrag en overprikkeling)
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen
 • Leerproblemen (bijvoorbeeld onderpresteren of moeite met mee komen op school)
 • Hoogbegaafdheid
 • Licht verstandelijke beperking
 • Trauma

Breed onderzoek wordt vanuit onze praktijk in de regel ingezet om tot een goede beeldvorming te komen. Onderzoeken duren meestal één of meerdere dagdelen, waarna een onderzoeksverslag wordt geschreven. Het schrijven van een onderzoeksverslag kost enkele weken. Daarna worden in een adviesgesprek de resultaten van het onderzoek en bijpassende adviezen met u besproken. Tevens kan er een gesprek op school plaatsvinden, waarin de onderzoeksbevindingen en adviezen voor school met u en de leerkracht(en) worden besproken.