Diagnostiek

Wanneer er vragen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind kan onderzoek worden verricht om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en ernst van problemen. Onderzoek wordt gedaan met behulp van vragenlijsten, testen, gesprekken en observaties. De onderzoeken die vanuit de praktijk worden verricht:

 • Intelligentieonderzoek (met behulp van de WISC-V-NL of WPPSI-IV-NL)
 • Gedragsonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek

Onderzoek kan onder andere worden ingezet bij vermoeden van:

 • Angst
 • Dwang
 • Depressie
 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerproblemen
 • Licht verstandelijke beperking

Breed onderzoek wordt vanuit onze praktijk in de regel ingezet om tot goede beeldvorming te komen. Onderzoeken duren meestal één of meerdere dagdelen, waarna een onderzoeksverslag wordt geschreven. Het schrijven van een onderzoeksverslag kost enkele weken. Daarna worden in een adviesgesprek de resultaten van het onderzoek en bijpassende adviezen met u besproken. Tevens kan er een gesprek op school plaatsvinden waarin de onderzoeksbevindingen en adviezen voor school worden besproken.