Behandeling

Stichting Mischa Wink biedt de volgende vormen van kindertherapie, jeugdtherapie en ouderbegeleiding:

 • Orthopedagogische / psychologische behandeling 4 t/m 18 jaar vanuit de generalistische basis-GGZ (jeugdhulp)
 • Specialistische ambulante begeleiding van 4 t/m 30 jaar

Behandelvormen

 • Gericht op het kind / de jongere
  • Psycho-educatie (over o.a. autisme of ADHD)
  • Oplossingsgerichte therapie (OGT)
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Acceptance and commitment therapy (ACT4Kids)
  • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
  • Seksuele en relationele voorlichting voor kinderen/jongeren (o.a. met autisme of ADHD)
 • Gericht op het gezin / ouders
  • Opvoedondersteuning
  • Ouder-kind therapie
  • Gezinsbegeleiding
  • Video-observatie begeleiding
  • Systeemgerichte therapie
 • Groepstraining voor kinderen
  • Pubermind training voor de (pre)puber
  • Kidsmind training voor kinderen van 7 tot 9 jaar

Zorgen en problemen

Behandeling kan onder andere gericht zijn op de volgende klachten, zorgen of problemen:

 • Angst- en spanningsklachten
 • Sombere en depressieve gevoelens
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Traumatische of ingrijpende ervaringen
 • Onzekerheid en negatief zelfbeeld
 • Opstandig of agressief gedrag
 • Pesten en gepest worden
 • Zorgen over leerprestaties op school
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Problemen samenhangend met autisme
 • Seksuele ontwikkeling
 • Rouw na verlieservaringen

 

Onze expertise ligt met name bij:

 • Autisme spectrum stoornis
 • Emotieregulatie
 • Traumabehandeling (Write Junior, EMDR, EMDR verhalenmethode)
 • Kinderen die (gedeeltelijk) niet naar school kunnen
 • Huiselijk geweld (o.a. traumabehandeling)
 • Ouder-kind relatie
 • Seksuele ontwikkeling

 

We kunnen helaas geen behandeling bieden in het geval er bij het aangemelde kind of diens ouders sprake is van:

 • Een ernstige verstandelijke beperking
 • Ernstig middelenmisbruik/verslaving
 • Een acute crisissituatie
 • Een rechtzaak tussen ouders
 • Problematiek als gevolg van een lopende complexe scheiding

In het geval ouders nog verwikkeld zijn in een scheidingsprocedure, waar de problemen van het kind mee samenhangen, dient er eerst vanuit een andere organisatie hierop hulp te zijn ingezet voor ouders en kind(eren).